The best solution for plant nutrition

TEST ÎN CÂMP PE VIȚA DE VIE

TEST ÎN CÂMP PE VIȚA DE VIE

Testul științific în câmp setat pentru a demonstra validitatea liniei Bio Project, realizat cu suportul centrului de cercetare Promo Vert, continuă și se apropie de recoltă.
La momentul actual rezultatele sunt foarte pozitive.

(Toate fotografiile demonstrative le poți vedea în postul paginii noastre Facebook Biokimia International srl)

De observat, câteva aspecte fundamentale și interesante în mod particular:

- proba netratată rezultă a fi dăunată grav fie la partea vegetativă fie în cea reproductivă, cu struguri afectați de peronospora și oidiu și deci inutile pentru vinificare. Acest lucru testimoniază... precum că anotimpul a fost în mod particular presant din punct de vedere fitosanitar.

- loturile tratate cu linia companiei și cele tratate cu linia Biokimia prezintă, la nivel viziv, același statut sanitar (elaborări statistice disponibile la sfârșitul experimentului) definit optim: doar câteva pete de peronospora prezente pe lăstarii de înlocuire (proveniți din mugurii stipelari) ieșite în urma intervențiilor de tăiere (efectuate cu stivuire și cu desfrunzător pneumatic). Struguri sănătoși 100%.

- nivelurile de clorofilă măsurate la frunze cu măsurător de clorofilă (Spad) confirmă un nivel de clorofilă superior în loturile Biokimia, față de loturile netratate sau cele tratate cu linia companiei.

- nivelul schimbării de culoare în loturile Biokimia rezultă a fi inferior, la momentul sondajelor efectuate de la începutul acestei faze: motivarea acestui comportament este explicabil prin faptul că linia Biokimia conține 3 biostimulanți (Bio Projet SM Top, Bio Project ID 0.9 și Bio Project MT 0.9) care au menținut funcționalitatea țesuturilor vegetative mai mult și deci au întârziat fenomenele de senescență la nivel vegetativ și reproductiv. Această manifestare este de considerat pozitivă, dat fiind că în acestă fază cu o funcționalitate mai mare, planta va putea continua să vegeteze și deci să acumuleze fotosintetați în struguri, deci să crească nivelurile productive și calitative ale strugurilor.  Este de așteptat ca strugurii loturilor Biokimia să se coacă complect în același fel ca strugurii tratați cu linia companiei deoarece în baza experienței noastre, acest decalaj de coacere va fi terminat în săptămânile următoare.

- strugurii, referindu-ne la loturile Biokimia, se prezintă mai ”moi”, adică cu un rachis mai lung și cu spații mai mari între boabe. Pozitivitatea acestei evidențe este de interpretat în sens fitosanitar deoarece această confirmare favorizează intrarea de mai multă lumină, aer și tratamente fitosanitare.


Peste câteva săptămâni fotografie conclusive ale testelor și ultimate observații relative acestora.