The best solution for plant nutrition

Urea Solfato L.

Urea Solfato L.

ÎNGRĂŞĂMÂNT EC · SOLUŢIE DE ÎNGRĂŞĂMINTE AZOTATE N (S) 25 (18)

Compoziţie p/p p/v gr/lt
Azot (N) total 25 % 33,75 % 337,5
Azot (N) ureic 25 % 33,75 % 337,5
Anhidridă sulfurică (SO3) solubilă în apă 18 % 24,3 % 243

Parametri Fizico-Chimici

pH al produsului: 1,5
Greutate specifică la 20 °C: 1,35 kg/lt

Caracteristici și avantaje

Formulă lichidă ce derivă din reacţia între acidul sulfuric și uree, adaptată pentru aplicare directă pe teren și pentru fertirigaţie. Aduce azot, prin eliberare lentă, îmbunătăţind dezvoltarea vegetativă și înflorirea. Mărește calibrul fructelor.
Urea Solfato L. este dotată de o putere acidificantă mare care consimte eliberarea în teren a elementelor nutritive cuprinse în acesta și care sunt blocate sub forme chimice non-asimilabile, facându-le disponibile pentru plante.
Mărește deci capacitatea de schimb cationic și fertilitatea chimică a terenurilor tratate.

Modalităţi și doze de folosire

Pomicultura și fructe de pădure: în fertirigaţie de la reînceperea vegetativă , în înflorire și pe parcursul creșterii fructelor, a distribui de 4-5 ori cu doze de 25-50 lt/ha.
Culturi horticole: în fertirigaţie pe durata întregului ciclu de mai multe ori cu doze de 25-50 lt/ha.
Floricultura și culturi ornamentale: în fertirigaţie, pe durata întregului ciclu, de mai multe ori, cu doze de 2,5-3 lt/1.000 mp.

Amestec

Produsul poate fi folosit cu alţi formulaţi, excluși cei pe bază de calciu, dar se recomandă efectuarea a mici teste pentru a verifica compatibilitatea.

Ambalaje

Bidon de 20 lt · Cisterna de 1.000 lt